داعش و طالبان، مخوف‌ ترین هیولاهای زمان ما (بابک احمدی)...

محسن آزموده/  در بدو امر به نظر می‌رسد بحثی درباره فلسفه زبان به نحو عام و گفتاری درباره فلسفه زبان قاره‌ای در اندیشه دریدا به نحو خاص هیچ ربطی به زندگی اجتماعی و سیاسی  ندارد و از دلمشغولی فلاسفه‌ای...

مرز مشترک فلسفه و موسیقی (بابک احمدی)

بابک احمدی (فرهنگ امروز) اکثر ما بابک احمدی را به عنوان استاد فلسفه و از دلبستگان مکتب فرانکفورتی میدانیم اما او به واسطه دو کتابی که در حوزه موسیقی نوشته است،‌ پیوندجالبی میان موسیقی و فلسفه زده ومع...