اقتدار حکومتی؛ بزرگترین چالش جامعه مدنی در ایران | در گفتگو با صادق زی...

اقتدار حکومتی؛ بزرگترین چالش جامعه مدنی در ایران   گفتگوی اختصاصی ارغنون هامون با دکتر صادق زیباکلام؛ نویسنده و عضو هیات علمی دانشگاه تهران     ارغنون هامون: جامعه مدنی در ایران با چه چالش‌هایی مواجه...

تکرار حکایت تختی برای شجریان

چه چیزی تختی را سمبل و اسوه کرد؟ تشک کشتی، مدال المپیک ملبورن، ایستادن روی سکوی قهرمانی وزن هفتم جهان؟ شاید؛ شاید اینها تختی را تختی کرد، اما حقیقت آن است که حبیبی، صنعتکاران، سوخته‌سرایی و خیلی کشتی...