جامعه مدنی و چالش‌های آن در ایران | دکتر علی ملک پور...

جامعه مدنی و چالش‌های آن در ایران   دکتر علی ملک‌پور جامعه‌شناس و هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی   مقوله قدرت از قرن‌ها پیش موضوع مجادله بزرگان علوم اجتماعی بوده است. قدرت؛ پدیده‌ای پویاست و همواره می...