این صداها، صدای چوبک است، نه صدای شخصیت؛ نقدی از رحیم رستمی...

«این صداها، صدای چوبک است، نه صدای شخصیت» نقدی بر ادبیات داستانی صادق چوبک رحیم رستمی نویسنده و منتقد ادبی   بر خلاف آنچه همواره در مورد داستان های چوبک سخن گفته شده است و ناتورالیسم وی را ستایش...

فیمینیسم در داستان کوتاه؛ تاملی بر داستانهای کوتاه ویرجینیا وولف...

اگر نقد و بررسی در مورد وولف باشد ، همواره و در اکثرِ نقدها روی آثار بلند و یا همان رمان های مشهور اوست . مثلا رمان « خانم دالاوی » را از منظری روان شناختی مورد تفسیر قرار می دهند و یا اینکه رمان چند...