اهل فرهنگ و رسالت معاصر بودن؛ متن کامل سخنرانی دکتر مصطفی مهرآیین...

در وضعیت فعلی مسئولیت پذیری اجتماعی به چه معناست؟ متن کامل سخنرانی دکتر مصطفا مهرآیین در دانشگاه تبریز اشاره: دکتر مصطفی مهرآیین؛ نویسنده، مترجم و جامعه شناس هم اقلیمی (استان بوشهر) سالهاست که در حال...

جنبش دانشجویی و رسالت معاصر بودن (برگزاری همایش به مناسبت ۱۶ آذر)...

جنبش دانشجویی و رسالت معاصر بودن بزرگداشت ۱۶ آذر در دانشگاه خلیج فارس به گزارش سایت هامون؛ تارنمای جامعه مدنی جنوب ایران: دوشنبه مورخ ۱۷ آذرماه ۱۳۹۳ همایشی برای بزرگداشت روز دانشجو در دانشگاه خلیج فا...