روز جهانی معلولین (سوم دسامبر / ۱۲ آذر ماه) گرامی باد؛ یادداشتی از رضا...

با بال شکسته پرکشیدن هنر استسوم دسامبر ،۱۲ آذر ماه ،روز جهانی معلولین گرامی بادWorld  Disability Day December 3   رضا پرتوی سنگی انجمن حیات سبز لیان     روز جهانی معلولین یا روز افراد دارای معلولیت ا...

گفتگوی دوجانبه تالابی؛ تالاب حله استان بوشهر و دریاچه پریشان کازرون...

گفتگوی دوجانبه تالابی ،تالا ب حله استان بوشهر ،دریاچه پریشان کازرون رضا پرتوی سنگی مدیرانجمن حیات سبز لیان استان بوشهر به گزارش وبسایت هامون ایران؛ تارنمای جامعه مدنی جنوب ایران و به نقل از انجمن حیا...

مشارکت عمومی در پروژه آگاهی‌افزایی مشارکتی درباره کووید ۱۹ در استان بو...

« مشارکت عمومی در پروژه آگاهی‌افزایی مشارکتی درباره کووید ۱۹» طبق اعلام دفتر ارتباطات انجمن حیات سبز لیان، پروژه آگاهی‌افزایی مشارکتی درباره کووید ۱۹ از هفدهم فروردین ماه ۱۴۰۰ کار خود را در استان بوش...

طرح پرمناقشه گردشگری در نایبند استان بوشهر؛ گزارش/گفتگویی از روزنامه پ...

طرح پرمناقشه گردشگری در نایبند استان بوشهر گزارش/گفتگویی از روزنامه پیام ما   فروغ فکری   لودر خاموش است و مقابلش مردان و زنان و کودکانی با برگه‌هایی در دست ایستاده‌اند. بعد هم همگی به صف می‌شوند در ...

آغاز پروژه آگاهی افزایی مشارکتی درباره کووید۱۹ در استان بوشهر توسط انج...

آغاز پروژه آگاهی افزایی مشارکتی درباره کووید۱۹ در استان بوشهر توسط انجمن حیات سبز لیان   به گزارش وبسایت هامون ایران؛ تارنمای جامعه مدنی جنوب ایران، طبق اعلام مدیر انجمن حیات سبز لیان استان بوشهر پرو...

مهمانی ناخوانده برای پارک ملی دریای نایبند؛ یادداشتی از رضا پرتوی سنگی...

“مهمانی ناخوانده برای پارک ملی دریای نایبند” رضا پرتوی سنگی   مدتی است که پروژه در حال احداث شرکت پتروشیمی آریا ساسول در پارک ملی دریایی نایبند، بحث داغ محافل فعالان اجتمایی و زیست محیطی ...

محیط زیست استان بوشهر و چالشهای پیش رو؛ کتابی از رضا پرتوی سنگی...

به گزارش وبسایت هامون ایران؛ تارنمای جامعه مدنی جنوب ایران، کتاب محیط زیست استان بوشهر و چالشهای پیش رو اثر رضا پرتوی سنگی توسط انتشارات هامون نو منتشر شد. متن کتاب را در زیر دانلود نمایید: book6...

ارائه مقاله طرح معیشت پایدار تالاب حله در همایش توسعه پایدار خلیج فارس...

ارائه مقاله درباب طرح معیشت پایدار تالاب حله در همایش توسعه پایدار خلیج فارس   به گزارش وبسایت هامون ایرن؛ تارنمای جامعه مدنی جنوب ایران، انجمن حیات سبز لیان به عنوان مجری طرح معیشت پایدار و ساز...

محیط زیست؛ گروگان توسعه ناپایدار استان بوشهر؛ مقاله ای از رضا پرتوی سن...

محیط زیست؛ گروگان توسعه ناپایدار استان بوشهر رضا پرتوی سنگی (مدیر انجمن حیات سبز لیان) اکثر کشورهای در حال توسعه برای بهبود بخشیدن به اوضاع اقتصادی خود، به ایجاد اشتغال و منابع مالی نیاز دارند. اما د...