خسته ایم از این جهان …. سرمقاله روز همدلی از مسعود رفیعی طالقانی...

خسته ایم از این جهان مسعود رفیعی طالقانی‪ ‬ دیشب سرانجام بمب خبری منفجر شد و دونالد ترامپ، زد آن حرف‌هایی را که نباید می‌زد؛ یعنی آن حرف‌هایی را که دوست نداشتیم بزند؛ او گفت برجام را تایید نمی‌کند و ...

“ایران فردا”؛ مرگ تدریجی یک نهاد اجتماعی؛ یادداشتی از مسعو...

“ایران فردا”؛ مرگ تدریجی یک نهاد اجتماعی مسعود رفیعی طالقانی سردبیر روزنامه همدلی حامد سحابی در رنج‌نامه‌ای در ماهنامه‌ ایران فردا نوشت: «اصل مطلب این است؛ با وضعیتی که پیش می رویم باید م...

همدلی را بخوانید بخاطر ما، برای خودتان؛ یادداشتی از مسعود رفیعی طالقان...

«همدلی» را بخوانید بخاطر ما، برای خودتان مسعود رفیعی طالقانی امکانات‌مان عجیب کم است؛ این البته ربطی به مخاطب احتمالی ما ندارد.خود من اگر باشم و هزار تومان پول بدهم برای خریدن یک روزنامه، دلم می‌خواه...