نشست نقد و بررسی دو کتاب درباره زنان و توسعه پایدار از مهدیه امیری...

✳️در نشست نقد و بررسی دو کتاب درباره زنان و توسعه پایدار از مهدیه امیری مطرح شد: ✴️دعوت از چهار حزب زنان اصلاحات در فرایند توسعه پایدار استان بوشهر ?به گزارش هامون ایران؛ تارنمای جامعه مدنی جنوب ایرا...