اینترنت با مغز ما چه می­ کند؟؛ معرفی کتاب از زیبا منفردزاده...

اینترنت با مغز ما چه می­ کند؟ زیبا منفردزاده «طی چند سال گذشته همواره حس ناخوشایندی داشته­ام که کسی یا چیزی دارد مغزم را دستکاری می­کند. سابقاً راحت غرق مطالعه­ی کتاب یا مقاله­ای بلند می­شدم. اما اخی...