گردشگری ساحلی؛ مسیری برای توسعه پایدار استان بوشهر...

 استان بوشهر با دارا بودن بیش از ۹۰۵کیلومتر نوار ساحلی دارای اشکال ساحلی متنوع است. از ۱۰شهرستان در استان تنها شهرستان های دشتستان و جم دارای خط ساحلی نبوده و ۸شهرستان (دیلم، گناوه، بوشهر، تنگستان، د...