احزاب در بوشهر؛ جزایر سرگردان

چند ده تا حزب و گروه سیاسی در کشور مجوز رسمی فعالیت دارند و غالب آنها در استان بوشهر شعبه دارند؛ ولی کسی تابلوی این احزاب را در معابر نمی بیند.  فعالین و روسای تشکیلاتی آنها به جز میان خود فعالین حزب...