معمای سلامت، رفاه و عدالت اجتماعی

گزارش “هامون” از وضعیت خدمات سازمان تامین اجتماعی شهرستان دشتستان مهدیه امیری تامین اجتماعی یکی از ارکان جامعه ی “مدرن” هست که در خود تلاش دارد به رعایت مولفه ی “رفاه...