پروژه ترسیب کربن برنامه عمران ملل متحد، توانمندسازی زنان و چند نکته...

پروژه ترسیب کربن برنامه عمران ملل متحد، توانمندسازی زنان و چند نکته یکی از اهداف پروژه ترسیب کربن، ارتقای اجتماعی-اقتصادی از طریق اشتغال‌زایی و افزایش درآمد زنان و مردان عنوان شده که ظاهراً در زندگی ...
نویسندگان هامون - مهدیه امیری

آموزش به زنان برای یک آینده پایدار

  امروزه بحث توسعه پایدار به صورت یک ضرورت در جهان مطرح هست و تمامی دولت ها برنامه های خود را بر اساس توسعه پایدار یعنی توسعه ای که برای نسل های اینده نیز مفید باشد پی ریزی می کنند. برهمین اساس ...

جهان را سراسر “بیابان” گرفته است

انسان موجودی هست که با کالبدی زیستی در بستری بوم شناختی قرار می گیرد. در همین عبارت پیش گفته؛ دو ترکیب “کالبد زیستی” و “بستر بوم شناختی” خودنمایی می کند. این آمیختگی و پیچیدگی...

به مناسبت روز جهانی محیط زیست

پایگاه خبری دیده بان محیط زیست و حیات وحش ایران (iew): هر سال ۵ JUNE برابر با ۱۵ خرداد در سراسر جهان با عنوان روز جهانی محیط زیست گرامی داشته می‌شود. تاریخچه روز جهانی محیط زیست به سال ۱۹۷۲ بر می‌گرد...

نگرانی از تبدیل‌شدن چابهار به عسلویه‌ای دیگر...

در همچنان بر پاشنه محرومیت می‌چرخد؛ در جنوب‌شرقی‌ترین نقطه ایران. بیش از سه‌دهه از تصویب سند توسعه محور شرق می‌گذرد. تاریخی تقریبا همزمان با شکل‌گیری دوبی و ٢٠سال از مصوبه مناطق آزاد تجاری. مصوبه‌ای ...

“معلولیت”؛ تحمیل کناره گیری از قدرت

“در سایه و بر چرخ: گفتاری در جسم ادبیات و هنر معلولیت” گفت و گوی “هامون” با سعید سبزیان، لوگولوژیست (بلاغت شناس) تقدیم به دوستان عزیزم “مهدی احمدی” و “مهدی ناصری” هامون:سعید سبزیان، لیسانس و فوق لیسا...

فقر را واژگون کنیم

واژه ی منحوس فقر و برابر نهاده های آن؛ یعنی، ناداری ، بی چیزی، تهیدستی، تنگدستی که در تقابل با لفظ غنا و معادل ها و مفاهیم کم و بیش هم خانواده با آن؛ یعنی، دارایی، پردستی و گشاده دستی کارکرد می یابد،...

خواب بی‌تعبیر استغنا

خوراک، پوشاک، مسکن. این‌ها را نیازهای اولیه‌‌ی انسان دانسته‌اند و ترتیب این سه نیز بر حسب اولویت و اهمیت به همین شکلی است که ذکر شد؛ یعنی نخست تغذیه، سپس لباس و سوم، خانه. نیازهای اولیه یا ضروری نیاز...

نظریه گفتگوی تمدنها، طرحی که عقیم بود

پس از فروپاشی بلوک شرق وافول ابهت نظام کمونیستی جهان وطنی شوروی نظریات مختلفی در مورد آینده سیاسی جهان عرضه شد که به ترتیب نظریه پایان تاریخ فکویاما که معتقد بود با فروپاشی کمونیسم و شکست نظام سوسیال...