بازگشت به جامعه مدنی

مروری بر عملکرد و بیان دیدگاه های تشکل های مردم نهاد مدنی شهرستان تنگستان و عسلویه  مهمترین شعاری که توسط جنبش دوم خرداد پس از پیروزی در انتخابات ۱۳۷۶ مطرح شد و در سالهای پس از آن به طرق مختلف ر...

پرونده هامون(۹): تشکل های غیردولتی؛ بازنمایی هویت چهل تکه...

پرونده ویژه هامون در باب تشکل های غیردولتی دبیر پرونده: اسماعیل حسام مقدم فهرست:  ۱- … ادامه خواهم داد/ تاملاتی بر تجربه زیسته تشکل های غیردولتی در جامعه ایرانی/ اسماعیل حسام مقدم ۲- لیست برخی ...

وضعیت بحرانی ورزش در دشتستان

هامون در دو سال اخیر فعالیت هایش، همواره موضوع ورزش را مورد توجه و اهمیت قرار داده است؛ از این رو در صفحات هفتگی خود در مطبوعات استان بوشهر؛ تارنمای هامون و برنامه های عصرانه ی فرهنگی و به مناسبت های...