فرآیند نفس گیر ثبت سازمانهای مردم نهاد...

امروز دیگر همه به این نکته اذعان دارند که مشارکت مردمی بالا، یکی از شاخص های موثر در داشتن یک جامعه پویاست. مشارکت به شکل نوین آن در قالب یک فعالیت سازمان یافته و به معنای دخالت همه جانبه مردم در فرآ...

چرا باید به نوجوانان اندیشید؟!

زندگی دوره های مختلفی از جمله نوجوانی دارد که بنا بر گفته ی بسیاری از روانشناسان می توان آن را یکی از حساس ترین دوره های زندگی دانست که اسکلت  و زیر بنای فکری و عقیدتی و جسمی و رفتاری در آن  شکل می گ...

غیرسیاسی بودن سمن‌ها یعنی چه؟

سمن‌ها، سازمان‌های مردم نهاد و یا همان NGOهای سابق که با تشکیل دولت جدید مورد توجه جدی‌تری قرار گرفته و در استان بوشهر نیز بخشی از افکار فعالان عرصه عمومی، اظهار نظرهای مدیران و فضای رسانه ای را به خ...

تاثیر تحریم‌ها بر محیط زیست ایران (اسماعیل کهرم)...

این مقاله تاثیر تحریم‌ها بر محیط زیست عزیز آب و خاک کشورم را موشکافی خواهد کرد: کمیته محیط زیست شورای شهر تهران نام این کمیته را به خاطر دارید؟ این کمیته در زمان رکود و فترت سازمان حفاظت محیط زیست، ی...

هفت مولفه که کنشگر مدنی باید داشته باشد...

جامعه مدنی، چیزی که به زعم من به عنوان یکی از اصول و یکی از موارد بسیار بسیار مهم جامعه امروز ایران بهش باید پرداخت شود و عملاً استراتژی آینده جامعه ایران باید بازگشت به جامعه مدنی باشد. جامعه مدنی، ...

باران، بر زمین سوخته

سازمان غیر دولتی در کلی ترین معنایش، به سازمانی اشاره می‌گردد که مستقیمن بخشی از ساختار دولت محسوب نمی‌شود، اما نقش بسیار مهمی بعنوان واسطه بین فرد فرد مردم و دولت و حتا خود جامعه ایفا می‌کند. سازمان...

اندیشه گری برای سمن ها

با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید، توسعه نهاد های مدنی به عنوان یک برنامه بنیادین اجتماعی توسط سطوح مختلف دولت مطرح و با جدیت مورد پیگیری واقع شده است. این رویکرد خصوصاً برای مردم «عدالت» زده! و جامع...