فریبا حاج دایی

دیباچه، سایتی برای تمامی فصول

فریبا حاج دایی: درباره سایت ادبی فرهنگی دیباچه سابقه ی دیباچه به بیش از هشت سال پیش برمی گردد، زمانی که اولین شماره ی آن با سرمقاله ی«چرا داستان می نویسیم» نوشته ی«محمد بهارلو» طبع شد. از علی طاهری، ...