در جامعه ما چه می گذرد؟

در جامعه ما چه می گذرد؟ دکتر مصطفی مهرآیین ۱) هانا آرنت در قطعه ای در کتاب «انقلاب مجارستان:مقاومت مردمی علیه توتالیتاریسم» می نویسد:« همه تجربیات ما از مناسبات توتالیتری حاکی از آن است که برای حکومت...

جامعـــــه بدون جمعیــــت؛ تاملات مصطفی مهرآیین در باب جامعه ایرانی...

جامعه بدون جمعیت  تاملاتی درباب جامعه ایرانی دکترمصطفی مهرآیین   جامعه ما به چند دلیل تبدیل به «جامعه ای بدون جمعیت» شده است. ایدئولوژیک شدن فضای فرهنگی کشور و دخالت نظام سیاسی در منازعات فکری- ...

بازگشت به گفتگو در دنیای واقعی

   گفتگوی اختصاصی یارانیوز با مهدیه امیری، دبیر جمعیت زنان مسلمان نواندیش استان بوشهر؛ بازگشت به گفت‌وگو در دنیای واقعی   یارا-کیوان حیدری؛ در روزگاری که مردم در سطوح مختلف جامعه بیشتر به ا...

این زنــــدگی زنـــــده نیـــست؛ یادداشتی از دکتر مصطفی مهرآیین...

این زندگی زنده نیست مصطفی مهرآیین ۱) یکی از مهمترین اتفاقات در زندگی امروزی ما ایرانیان بالا رفتن دامنه میزان اطلاع یابی مردم از خطراتی است که خود و دیگر مردم کشورشان در زندگی با این سبک موجود با آن ...

توسعه پایدار و همنوایی زنان

توسعه پایدار و هم نوایی زنان مهدیه امیری یک. از آنجایی که یکی از پیش شرط های توسعه پایدار؛ توانمندسازی زنان می باشد، سازمان ملل برای اجرایی کردن طرح اهداف توسعه پایدار سال های ۲۰۱۶ تا ۲۰۳۰ جهت دستیاب...