گزارش دکترعالیه شکربیگی از وضعیت بحران زده شهر سرپل ذهاب پس از زلزله...

✍️گزارشی از وضعیت بحران زده ی شهر سرپل ذهاب با توجه به گفته های زلزله زدگان. ? دکتر عالیه شکربیگی جامعه شناس و دبیر کارگروه زنان و خانواده سالم معاونت امور زنان ریاست جمهوری امروز در میان زلزله زدگان...