کتابخوانی، شهروندی و محیط زیست؛ گفتگویی درباره انجمن فرهنگسازان سبزاند...

  کتابخوانی، شهروندی و محیط زیست گفتگوی هامون ایران با سعیده مهدی زاده درباره انجمن فرهنگسازان سبزاندیش دشتستان   اشاره: انجمن فرهنگ سازان سبز اندیش دشتستان از سال ۹۴ کار خود را در حوزه ترویج فرهنگ ح...

̋از کلاس درس پتروشیمی دشتستان چه آموختیم؟ ؛ یادداشتی از سعیده مهدی زاد...

̋ از کلاس درس پتروشیمی دشتستان چه آموختیم؟ ̏   در بزرگداشت ۴ مردادماه روز نه گفتن دشتستان به یکی از جلوه های توسعه ی ناپایدار   سعیده مهدی زاده   به عقیده ی برخی ازصاحب نظران اگر بخواه...