آنچه خانواده ایرانی در روز زمین باید بداند...

محیط‌زیست خانواده ما یعنی زمینی که روی آن زندگی می‌کنیم، هوایی که از آن تنفس می‌کنیم و آبی که برای آشامیدن و آبیاری زمین و پرورش ماهی‌ها از آن استفاده می‌کنیم. آب، هوا و زمین از بزرگترین نعمت‌های خدا...