ضرورت توسعه روان‌پزشکی جامعه‌نگر (سید احمد جلیلی)...

باوجود تلاش‌ها و اطلاع‌رسانی‌های انجام‌شده در سال‌های اخیر در زمینه معرفی بیماری‌های روانی، هنوز علایم و نشانه‌های این بیماری‌ها نزد عموم مردم، پزشکان و حتی سیاست‌گذاران و تصمیم‌گیران کشور ناشناخته ا...

چالش‌های سلامت روان و پیامدهای ناگزیر آن (احمدعلی نوربالا)...

غفلت همگانی از دردی فراگیر چالش‌های سلامت روان در ایران و غفلت همگانی از این موضوع مهم، یکی از مهم‌ترین معضلات سلامت در جامعه امروز ایران است که متاسفانه کمتر به اهمیت آن توجه کرده‌اند و درنتیجه ریشه...