فهم بیماری دیابت در دولت و جامعه مدنی

در بخشی از ماده ی ۲۵ اعلامیه ی جهانی حقوق بشر سازمان ملل متحد تاکید شده است: (( هر شخص حق دارد… که در مواقع بی کاری، بیماری، نقض عضو، بیوگی، پیری … از تامین اجتماعی بهره مند گردد.)) در ای...