سندروم عسلویه و تکثیر فساد؛ مقاله ای از اسماعیل حسام مقدم...

سندروم عسلویه و تکثیر فساد اسماعیل حسام مقدم   در چند یادداشت پیشین که با محوریت تحلیل سندروم عسلویه توسط نگارنده در آوای هامون نگاشته شده، قصد بر آن بوده تا با شکل دادن به یک ترکیب واژگانی، بتو...

جوانان استان بوشهر و دربهای بسته اشتغال؛ گزارش اختصاصی وبسایت هامون ای...

بر روی جوانان استان بوشهر، دربهای اشتغال همچنان بسته است گزارشی اختصاصی از وبسایت هامون ایران درباب وضعیت اشتغال در استان بوشهر   دهه هاست که وجود صنایع بزرگ و خطوط انتقال مواد خام زیرزمینی در ا...

سندروم عسلویه و امتناع اشتغال جوانان بومی؛ مقاله ای از اسماعیل حسام مق...

سندروم عسلویه و امتناع اشتغال جوانان بومی اسماعیل حسام مقدم   در ابتدا شاید ترکیب توصیفی “سندروم عسلویه”؛ ترکیبی بی معنا جلوه کند اما وقتی به قلب انرژی جنوب ایران وارد می شود و در لا...