زنی در فصل اعتدال

چنانچه عصر مشروطه به دلیل تحولات چشمگیر و متفاوتش نقطه عطف و آغازی در تاریخ ادبیات ایران باشد، حضور زنان در دوران پیش از مشروطه و پس از آن، دو چهره کاملا متمایز به خود می گیرد: چهره ای که نمود آن در ...
علی آتشی از نویسندگان هامون

همه ی رنج زن بودن

علی آتشی: درباره بازنمایی زنان در رمانهای سیمین دانشور سووشون، آینه ای برابر تاریخ معاصر و به ویژه رویدادهای عصر استعمار در جنوب است. این داستان روایتی است از قصه کهنه استبداد و استعماری که همیشه به ...

شهرزاد در شب هزار و دوم

نغمه بلالی: درباره سیمین دانشور نخستین داستان های مدرن فارسی در پس زمینه های تاریخی می گذرند. شاید همه ی این داستان ها به طور مستقیم با تاریخ معاصر و نقد رویدادهای تاریخی روزگار نویسنده سرو کاری ندار...

شهرزاد در شب هزار و دوم

  «به عقیده من آدمیزاد یک درخت چکنم است ؟ “درخت چکنم.”        سیمین لبخند می زند نه جانم .  از من بشنو . آدمیزاد درخت یقظین است ، درخت روشنگری وبیداری … »    (“جزیره سرگردانی&...

همه ی رنج زن بودن

سووشون، آینه­ای برابر تاریخ معاصر و به ویژه رویدادهای عصر استعمار در جنوب است. این داستان روایتی است از قصه کهنه استبداد و استعماری که همیشه به جان مردمان آن دیار چنگ انداخته بود. یوسف، خانِ آگاه و آ...