تاملاتی بر لحظه ای که آغاز جام جهانی فوتبال همزمان با روز جهانی کودکان...

اسماعیل حسام مقدم: دوازدهم ژوئن؛ همزمانی تامل برانگیزی در تقویم رخ داده؛ همزمانی روز جهانی کودکان کار با روز افتتاحیه جام جهانی فوتبال ۲۰۱۴ برزیل. چه می شود که لحظه ای زمان را میخکوب کنیم و در این با...