ققنوس۱۶ ویژه شناخت شاعرانگی و ادبی شاپور جورکش ...

 به گزارش وبسایت هامون ایران؛ تارنمای جامعه مدنی جنوب ایران،شانزدهمین شماره ی ققنوس به شناخت شاعرانگی و پاسداشت ادبی شاپور جورکش – شاعر، نویسنده و مترجم جنوبی ایران زمین- اختصاص یافته است.   در...

خفیه نگاری خشونت در سرزمین آدم لتی ها (نوشته شاپور جورکش)...

خفیه نگاری خشونت در سرزمین آدم لتی ها،نام کتابی است از شاپورجورکش نویسنده ومنتقدساکن شیراز که به تحلیل وجودی خشونت در زوایای پنهان زندگی ما از میان بررسی متون تاریخی،ادبی وعرفانی می پردازد.این کتاب ۴...