جشنواره مجازی حافظ خوانی به مناسبت شب یلدا توسط شهرداری دالکی برگزار م...

به گزارش وبسایت هامون ایران؛ تارنمای جامعه مدنی جنوب ایران ، جشنواره مجازی حافظ خوانی به مناسبت شب یلدا توسط شهرداری دالکی برگزار می شود. عباس جاودانی؛ شهردار دالکی در این زمینه گفت: به مناسبت شب یلد...