تاملی بر کتاب «بَدَویّت معصوم»

کتاب بدویت معصوم پژوهش: دکتر رضا معتمد انتشارات شروع بوشهر چاپ اول، ۱۳۹۳ پژوهشی در شعر محلی استان بوشهر که با دستان تواناو ذهن آماده و پویای  استاد و محقق دکتر رضا معتمد به نام «بدویت معصوم» در سال ۹...