یک سال سردرگمی، یک سال ائتلاف

تفکرات شورایی همواره با خود گفت و گو و مدارا را به همراه دارد. گفت و گویی که در تفکرات شورای شهر برازجان  جایگاه چندان زیادی ندارد و تبدیل به ائتلاف گردیده است. ائتلافی که بعد از گذشت یک سال از فعالی...