طاعون، کرونا و اقتدار سیاسی؛ بازخوانی رمان آلبر کامو؛ مقاله ای از علی ...

بعد از ده سال، دوباره کتاب طاعون آلبر کامو را از قفسه­ ی کتابها آزاد کردم تا از نو به پرواز در آید و با هم، همبال شویم تا فراز شهر طاعون زده اُران در جنوب فرانسه. فرق خواندنِ این بار طاعون با ده سال ...

“طاعون”؛ مبارزه یی دایمی با استیلای وحشت...

اگر شخصیت رمان “بیگانه” در زندگی فردی دچار از هم پاشیده گی شده، در رمان طاعون، در زندگی جمعی دچار اضمحلال می شود. یک اجتماع (شهر ِ اران) وقتی به بلایی همه گیر گرفتار می شود، وجدان جمعی اش...