کتاب جامعه شناسی مسائل اجتماعی زنان توسط انتشارات هامون نو منتشر شد...

به گزارش وبسایت هامون ایران؛ تارنمای جامعه مدنی جنوب ایران، کتاب جامعه شناسی مسائل اجتماعی زنان توسط انتشارات هامون نو منتشر شد. این کتاب به نویسندگی طاها عشایری، فاطمه نامیان و مهدیه امیری دشتی در ۲...