نیمه ی تاریک ماه

اسماعیل حسام مقدم: تاملاتی انتقادی بر انتخابات شورای شهر در برازجان این چهره ژانوس گونه در تمام کار و زندگی انسان معاصر خود را بازتولید کرده اما به نظر می رسد جامعه ای می تواند از این تناقض جان سالم ...

دیوار کوتاه شورای شهر

حیدر کاشف: در لیست بلند بالای نامزدها، چیزی که بیش از همه به چشم می خورد حضور حقوق دانان یا به بیان بهتر فارغ التحصیلان جوان رشته حقوق وحضور حداقلی متخصصین شهر سازی ومدیریت شهری بود. نکته تامل برانگی...

شورای شهر یا مجلس ریش سفیدان!

حیدر کاشف: از دوران مجلس بهارستان در عهد باستان، انجمن های ایالتی و ولایتی در روزگار پسین تر و شورا های شهر (از دوران اصلاحات تاکنون) که پس از ده ها تعطیلی دوباره بر سر کار آمد، هدف و آرمان این گونه ...

در انتظار پایانی که خود سرآغازی دیگر است...

مهدیه امیری: شورا از ابتدا تا کنون انتخابات شوراهای شهر و روستا از جمله یادگارهای دولت خاتمی در عرصه مشارکت مردم در تصمیم گیری های مدیریت شهری و روستایی است. اولین دوره انتخابات این شوراها در تاریخ ۷...