طبقه متوسط همچنان در تحولات نقش کارآمد دارد؛ در گفتگو با دکتر مقصود فر...

مقصود فراستخواه در گفت‌وگو با «شرق»: طبقه متوسط همچنان در تحولات نقش کارآمد دارد   هستی قاسمی/روزنامه شرق: طبقه متوسط همواره در تاریخ پس از مشروطه نقش مؤثری در تحولات و بزنگاه‌های خاص ایفا کرده است. ...

جامعه ایران؛ جامعه‌ای با اقشار گسترده اما بی‌طبقه...

پیامدهای دسپوتیزم آسیایی در ایران «جامعه ایران، جامعه‌ای فاقد طبقه است». این جمله منوچهر آشتیانی شاید بسیاری از رشته‌ها در این زمینه را پنبه می‌کند و بسیاری از تصورات درخصوص وجود طبقات گوناگون در جام...

طبقه متوسط ایرانی؛ حامل گفتمان اعتدال

مفهوم اعتدال اگر بخواهد تبدیل به گفتمانی اجتماعی و فرهنگی در جامعه ایرانی شود باید بتواند حاملین خود را بشناسد و تعیین کند؛ به زعم نویسنده مهمترین حاملین ایده اعتدال در جامعه ایرانی؛ طبقه متوسطی هست ...

زنگ‌ها برای که به صدا در می‌آیند؟

حمید مؤذنی تاملاتی فرهنگی بر سقوط طبقه‌ی متوسط شهری در بوشهر الف.گرچه جامعه‌شناسان و فرهنگ شناسان مدرنیته تعاریف متعددی در خصوص طبقه‌ی متوسط ارائه داده‌اند، اما اکثر آن‌ها توافق دارند که طبقه‌ی متوسط...