حسین ظهر عاشورا و حسین زیارت عاشورا؛ مقاله ای از دکتر سیدرضا شاکری...

حسین ظهر عاشورا و حسین زیارت عاشورا سیدرضا شاکری دکتری علوم سیاسی و پژوهشگر اندیشه سیاسی   هدف این نوشتار طرح پرسشی برای فردای ما ایرانیان است. چرا همه ایرانیان و گاه مردمانی از ملتها و جوامع دی...

بازنمایی عاشورا در هنر و ادبیات

اسماعیل حسام مقدم: ماه محرم، جغرافیای کربلا، روز عاشورا و امام حسین (ع)؛ یک نشانه و نماد بزرگ و گسترده هویتی برای ایرانیان به شمار می رود. این واقعه و رخداد به مثابه یکی از بزرگترین تراژدی های تاریخی...