آیین و رسوم عزاداری ایام محرم و صفر در روستای جتوط...

بدون مقدمه و خلاصه، چکیده ای از مراسمات عزاداری ایام محرم و صفر را در روستای جتوط از توابع بخش سعدآباد شهرستان دشتستان را بازگویی می نمایم. در این روستا مثل سایر نقاط استان بوشهر هرساله مراسم امام حس...