برگزاری عصرانه فرهنگ و اندیشه با محوریت “چرایی پاسداشت زبان فارس...

اتحاد خبر-زهره عرب: سیزدهمین عصرانه فرهنگ و اندیشه ​خانه فرهنگ دشتستان​ به مناسبت روز پاسداشت زبان فارسی و بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی با موضوع “​چرا باید زبان فارسی را پاس بداریم؟” ​و...

رییس شبکه بهداشت و درمان شهرستان دشتستان در عصرانه فرهنگ و اندیشه...

رییس شبکه بهداشت و درمان شهرستان دشتستان در عصرانه فرهنگ و اندیشه:’ اجرای طرح سفیران سلامت برای اولین بار در دشتستان گزارشی از اتحادخبر اتحاد خبر-زهره عرب: در ادامه ی سلسله نشست های دوشنبه های ...