انتقاد، نخستین گام در راه توسعه و سازندگی است...

کتاب « چرا ایران عقب ماند و غرب پیش رفت » اثر دکتر علمداری، توسط نظر توسعه بارها به چاپ رسیده و یکی از آثار مهم و برجسته درباره ی ریشه یابی علل عقب ماندگی تاریخی ایران است. نویسنده ی آن، علت اصلی عقب...