انتشار رقص خون در دشت خیال اثر علی اکبر حق پرست توسط انتشارات هامون نو...

کتاب رقص خون در دشت خیال (مجموعه اشعار) علی اکبر حق پرست توسط انتشارات هامون نو منتشر شد   به گزارش وبسایت هامون ایران؛ تارنمای جامعه مدنی جنوب ایران، کتاب رقص خون در دشت خیال (مجموعه اشعار) علی اکبر...

انتشار کتاب ماکیان اساطیری در آسمان ایران و ملل اثر علی اکبر حق پرست...

انتشارات هامون نو از علی اکبر حق پرست منتشر کرد: کتاب ماکیان اساطیری در آسمان ایران و ملل   به گزارش وبسایت هامون ایران؛ تارنمای جامعه مدنی جنوب ایران، کتاب ماکیان اساطیری در آسمان ایران و ملل ن...

پاندورا مقصر است یا حوا؟ شاید هم…؛ مقاله ای از علی اکبر حق پرست...

پاندورا مقصر است یا حوا؟ شاید هم… علی اکبر حق پرست   پیش از آنکه وارد بحث اصلی شوم و آن را مورد تحلیل و تفحص قرار دهم لازم می دانم سخنی کوتاه درباره اسطوره بیان دارم، پس چگونگی خلقت پاندور...

تاملی درباب زبان شعری محمدرضا نعمتی زاده؛ مقاله ای از علی اکبر حق پرست...

آه این محنت مگر پایان ندارد… تاملی درباب زبان شعری محمدرضا نعمتی زاده علی اکبر حق پرست شاعر و نویسنده   نگارش زیر که با چندمعنایی و چندصدایی همراه است و گاهی با پارادوکس و تناقض گویی و نیز...