راه آهن؛ مسیر توسعه استان بوشهر، یادداشتی از غلامرضا خیاط...

راه آهن؛ مسیر توسعه استان بوشهر غلامرضا خیاط امروزه حمل و نقل یکی از اجزا مهم اقتصاد ملی محسوب می گردد و بدلیل داشتن نقش زیر بنایی تاثیر فراوانی برفرایند رشد اقتصادی کشور دارد . این بخش دربرگیرنده فع...

اصلاح طلبی ظرفیت بالایی برای تحمل مشکلات پیدا کرده؛ مقاله ای از غلامرض...

اصلاح طلبی و اصلاحات ظرفیت بالایی برای تحمل مشکلات پیدا کرده غلامرضا خیاط بنای ما این نیست که نگران باشیم . اصلاحات و اصلاح طلبی در سال های اخیر آن قدر هزینه داده است که ظرفیت بالایی برای تحمل مشکلات...

جامعه مدنی و عرصه عمومی در حوزه جنوب استان بوشهر...

واژه جامعه مدنی در کاربرد امروز معانی مختلفی دارد گاهی شامل خانواده و محیط خصوصی در نظر گرفته می شود و به عنوان بخش سوم جامعه مجزا از دولت و تجارت به شمار می رود. جامعه مدنی مجموع سازمان ها و موسسات ...