افتتاح فاز دوم فاضلاب سیمان دشتستان؛ با حضور مدیرکل حفاظت محیط زیست اس...

با حضور مدیرکل حفاظت محیط زیست استان بوشهر؛ افتتاح فاز دوم فاضلاب کارخانه سیمان دشتستان فاز دو فاضلاب کارخانه سیمان دشتستان در هفته دولت افتتاح گردید. در این افتتاحیه جلسه تحلیل پروژه مطالعاتی مشترک ...