فاشیسم ابدی؛ مقاله ای از اومبرتو اکو، ترجمه صالح نجفی و رحمان بوذری...

 فاشیسم ابدی اومبرتو اکو ترجمه : صالح نجفی و رحمان بوذری اوژن یونسکو زمانی گفته بود «فقط کلمات به حساب می‌آید، باقی همه وراجی است». به اعتقاد اومبرتو اکو عادات زبانی ما سمپتوم‌ها یا علائم مهمی از احس...