بررسی مختصر عشق از سه زاویه

حکایت ها،ترانه ها و قصه های متنوع و متفاوتی در اسطوره های کهن و کتابهای برجای مانده از روزگاران قدیم و تا حدی ابیات شاعران معاصر درباره احساس پاک و معنوی دوست داشتن،دلدادگی و عشق روایت شده است.در کلی...

مدرنیته جایگاه سنت را تعیین می‌کند (داریوش شایگان)...

گفت‌وگو با داریوش شایگان به مناسبت انتشار «پنج اقلیم حضور»؛ مدرنیته جایگاه سنت را تعیین می‌کند داریوش شایگان روزی از مرحوم سیدجلال‌الدین آشتیانی پرسیدم، چرا شما خودتان تاریخ فلسفه اسلامی را نمی‌نویسی...