هزارتوی ماجرای کتاب و کتاب ‌نخوانی

ذکر این حدیث مکرر شده است که ما ایرانی‌ها سال‌هاست کتاب نمی‌خوانیم، یا به عبارت درست‌تر، خیلی کم کتاب می‌خوانیم؛ در صحت و سقم این مساله به گمانم دیگر شک و شبهه‌ای وجود ندارد، ما کتاب نمی‌خوانیم و سرا...