«برازجان؛ شهر دوستدار دوچرخه»

«کانون تبلیغات هامون» درصدد برگزاری تور دوچرخه سواری در سطح شهر برازجان بود. از این رو این تور دوچرخه سواری شهری در روز ۵شنبه ۲۲ خردادماه ۱۳۹۳ ساعت ۳۰/۱۸ از میدان شهدا برازجان(جنب ساختمان شهرداری)آغا...