آفرینش عشق و دوستی

دوستی و عشق بالاترین شکل تحقق خود ِ شخص است، خود را دو برابر کردن معجزه ی کوچکی نیست. (مونتنی) ۱) عشق و دوستی از مفاهیم ازلی و ابدی ست که همواره در همه ی متون کلاسیک ادبی، تاریخی و فلسفی و دینی تا مد...

آیا زایش افسانه برای کودکان بوده است؟

نی نا غریب زاده: افسانه‌های جن و پری روایت‌هایی هستند که سینه به سینه از نسلی به نسل دیگر منتقل شده و از طریق فرهنگ مکتوب توسط کسانی چون بازیل، یرو و برادران گریم به ما رسیده‌اند و فاقد عناصر تصویری‌...