نوشته منتشرنشده فریدون مشیری: برای او که در قله شهرت ایستاده است نگران...

کی از سال‌های دهه (۵۰ – ۱۳۴۰) روزی در اداره رادیو دوست شاعرم، هوشنگ ابتهاج (هـ. ا. سایه) که سرپرست واحد تولید موسیقی بود، گفت: «امروز بدیع‌زاده (خواننده معروف قدیمی) سرزده وارد اتاق شد و با شگفتی و ح...