فضای مجازی؛ جایی برای ولگردی ذهنی

تکنولوژی بنا به تعریف اهل علم دانش فنی واطلاعاتی است که منجر به تولید محصولاتی بهتر می شودودر تولید ایجاد تنوع می کند که خود بازاریابی ورقابت را در پیش رو دارد.تکنولوژی یا فناوری ازدو لغت یونانی tech...

تاثیر اینترنت بر حواس‌پرتی حین مطالعه...

تاثیر اینترنت بر حواس‌پرتی حین مطالعه آیا باید لپ‌تاپ‌ها بسته و کتاب‌ها گشوده شوند؟ سامه گل‌زاده این روزها اینترنت نقشی کلیدی و اساسی در زندگی افراد پیدا کرده. بخش اعظمی از کارها، به صورت آنلاین انجا...