وقتی فقر زنانه می‌شود

مبارزه با فقر جهانی از طریق شناخت و برطرف‌سازی ریشه‌های ساختاری فقر در جوامع، هدف از نامگذاری روز جهانی مبارزه با فقر در ۱۷ اکتبر است که در سال ۱۹۹۲ تعیین شد. در ۱۷ اکتبر سال ۱۹۸۷، گروهی متشکل از ۱۰۰...