فلسفه ی محیط زیستی

ترجَمۀ مَدخَلِ ”فلسفه‎ی محیط زیستی“، از دانشنامه‎ی فلسفیِ کیمبریج، به ویراستاری رابرت آئودی، صص۲۶۸-۲۶۹.[۱]  نویسنده: اَلِن هالِند: دانشگاه لنکستر مشخّصاتِ کتابشناختی آن به شرحِ ذیل است: Alan Holland....