تجربه یک فیلم

علی دارایی: ماجرا از آنجا آغاز شد که زنی بر اثر بیهوشی مادرش که بعدها فوت شد دچاربیماری اسکیزوفرنی شده بود(چون گمان می برد که تنها یار او در منزل فوت شده است) خواهر بزرگ او سالها بود که تشکیل خانواده...